Tento web používa súbory cookies

dd

Spracovanie finančných hotovosti a 

správa hotovosti v ATM .

 

Na základe rozhodnutia NBS zo dňa 3.10.2003 bolo spoločnosti BONUL, s.r.o. podľa §17f zákona NR SR č 566/1992Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších prepisov bolo udelené povolenie na spracovávanie bankoviek a mincí.

V tejto oblasti  poskytujeme Našim klientom komplexné služby na vysokej úrovni.

Hotovosť spracovávame v dvoch spracovateľských centrách BONUL, s.r.o. NITRA, KOŠICE , ktoré pokrývajú potreby klientov na celom Slovensku.

Dodržuje sa prísny postup a pravidlá pri spracovaní a príprave hotovosti.

Spracovávanie hotovosti je nepretržite monitorované CCTV a záznamy uchovávame pre potreby klientov  ako dôkazový materiál pri vzniknutej diferencii.

 

 

Proces spracovania bankoviek a mincí

 • Triedenie bankoviek a mincí podľa pravosti a kvality
 • Triedenie podľa počtu a nominálnej hodnoty
 • Reporting o výsledku spracovanej hotovosti pre klienta
 • Reporting do banky
 • Príprava a odvod hotovosti do NBS

Zámena bankoviek a mincí

 • Zabezpečujeme pre našich partnerov dostatočné množstvo drobných mincí a zámenu bankoviek na základe požiadavky klienta.
 • Dovoz drobných ku klientovi

Proces spracovania cudzej meny

 • Triedenie bankoviek
 • Overovanie pravosti
 • Uschovanie spracovanej hotovosti
 • Reporting
 • Odvod podľa požiadavky klienta

Spracovanie stravných lístkov

 • Prevzatie zásielok
 • Spracovanie stravných lístkov všetkých spoločností
 • Reporting o spracovaných množstvách
 • Kompletizácia a transport do centrál stravných spoločností

 

Úschova

 • Uschovanie Vašej hotovosti
 • Poistné krytie po celú dobu úschovy
 • Certifikované trezorové miestnosti

 

 

 

 

Manažment ATM, pokladničné systémy a Kiosky

 • Obsluha trezorov
 • Automatických pokladní
 • Recyklačné zariadenia
 • ATM
 • Kiosk
 • Plánovanie dotácií
 • Plnenie kaziet a ich výmena
 • Spracovanie odvodov
 • Reporting
 • Vedenie depozitu
 • Zabezpečujeme servis ATM / FLM /
 • Dohľad, spolupráca pri / SLM /
 • Aktualizácia propagačných materiálov
 • Čistota a dopĺňanie spotrebného materiálu