Tento web používa súbory cookies

zber a analyza informacii1

DETEKTÍVNA SLUŽBA

 

Zameriavame sa na:

  • Hľadanie osoby alebo majetku.
  • Monitorovanie činností fyzických osôb.
  • Získavanie údajov pre potreby súdneho alebo správneho konania.
  • Získavanie údajov o fyzickej osobe (stav, konanie, majetkové pomery..).
  • Získavanie údajov v súvislosti s vymáhaním pohľadávky.
  • Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.