Tento web používa súbory cookies

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

 

elzs

 Zabezpečuje vyhlásenie poplachu v prípade narušenia chráneného priestoruUmožňuje vstup do chráneného objektu len oprávneným osobám

Systém je možné rozdeliť do samostatných blokov, z ktorých každý možno zapnúť samostatne

Systém EZS umožňuje použitie rôznych typov detektorov narušenia priestoru ako napr. detektory pohybu v infračervenom alebo mikrovlnovom pásme, prípadne v ich kombinácii, detektory rozbitia skla, otrasové detektory, infračervené alebo mikrovlnové bariéry, snímače otvorenia dverí alebo okien

Všetky zariadenia systému vrátane vedení sú nepretržite kontrolované, aj vtedy, keď systém nie je zapnutý na stráženie, - poplach je signalizovaný buď lokálne pomocou ovládacieho panelu s displejom a bzučiakom, sirénou so svetelným majákom, alebo je prenesený do monitorovacieho strediska

 

Referencie

 • TRANSPETROL, a.s.
 • SLOVNAFT, a.s.
 • ZVS holding, a.s.
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
 • UniCredit Bank, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Slovenská pošta, a.s.
 • Ladce Betón, a.s.
 • DONAUBETON, a.s.
 • RSÚC Nitra
 • C&A Mode, s.r.o.
 • eustream, a.s.
 • Bratislavská teplárenská, a.s.
 • Centrum pre chemické látky a prípravky
 • Hotel MIKÁDO
 • Pivnica Radošina
 • ALBEX PLUS, s.r.o.
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita