Tento web používa súbory cookies

INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

 

  Integrovaný bezpečnostný systém integruje bezpečnostné systémy elektronickej ochrany do jedného uceleného systému.

  Slúži na kontrolu a riadenie integrovaných systémov. 

  Poskytuje vizualizáciu a monitoring stavu systémov a ich jednotlivých komponentov.

  Architektúra systému je otvorená.

  Umožňuje integrovať systémy a komponenty rôznych výrobcov.

  Poskytuje centrálny manažment osôb a identifikátorov.

  Analyzuje a vyhodnocuje bezpečnostné informácie.

    Automatizuje bezpečnostné procesy a podporuje krízový manažment

Referencie

  • TRANSPETROL, a.s..
  • Orange Slovensko, a.s.
  • ZVS holding, a.s.
  • Ministerstvo hospodárstva SR
  • Slovenská pošta, a.s.
  • eustream, a.s.