Tento web používa súbory cookies

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU A DOCHÁDZKY

 

dochSystém umožňuje alebo zamedzuje prístup osôb alebo vozidiel do vybraných chránených priestorov podľa prístupových práv

Zariadenia systému môžu byť inštalované na vstupoch do uzatvorených areálov, priestorových zón, alebo do priamo vybraných miestností

Pre identifikáciu alebo verifikáciu oprávnených osôb sa používajú rôzne spôsoby ako napr. PIN, identifikačná karta, alebo biometrické znaky ako odtlačok prsta, tvar ruky, očná dúhovka a pod.

Ďalšie aplikácie umožňujú realizovať riadenie výťahov, prevádzky parkoviska, evidenciu návštev alebo evidenciu dochádzky zamestnancov

 

Referencie

  • TRANSPETROL, a.s..
  • Orange Slovensko, a.s.
  • ZVS holding, a.s.
  • Ministerstvo hospodárstva SR
  • Slovenská pošta, a.s.
  • eustream, a.s.